อาคารไทมส์ สแควร์
(662) 253-9333
(662) 229-5555
Email : sales@timessquare.co.th

 

ลูกค้าที่ใช้บริการ
 
 
ลำดับที่ ชั้น ห้อง ชื่อ ประเภท
1 B B1-A, B1-B บริษัท โคคา โฮลดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร้านค้า
2 B B1-C Thai House Massage and Spa ร้านค้า
3 B B2-1A, B2-2A ฮัสเล่อร์ ร้านค้า
4 B B2-B ร้านอาหารตำนานไทย ร้านค้า
5 B B2-C ASIA BILLIARDS SERVICE ร้านค้า
6 1 101 AMEZON CAFE ร้านค้า
7 1 102, 103 DENTAL CLINIC PLUS ร้านค้า
8 1 104, 105 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ร้านค้า
9 1 106 SUBWAY RSN & ASSOCIATES CO., LTD. ร้านค้า
10 1 107 บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ร้านค้า
11 1 107A บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร้านค้า
12 1 108 ว่าง ร้านค้า
13 1 109-A, 109-B แว่นท็อปเจริญ ร้านค้า
14 1 110 ว่าง ร้านค้า
15 1 111 เอสเคซี คอมมิวนิเคชั่น ร้านค้า
16 1 112, 113 LAWSON 108 ร้านค้า
17 1 114 BSL CLINIC ร้านค้า
18 1 115, 116 อิสเบลล์ (บริษัทลดาถาวร จำกัด) ร้านค้า
19 2 201 MORE HAIR SHOP ร้านค้า
20 2 202, 203 ANOOGO ร้านค้า
21 2 204 บริษัท วิชี่ จำกัด ร้านค้า
22 2 205 MALAYSIA HAIR ร้านค้า
23 2 206AB, 207, 208 โรงเรียนสอนภาษาแบร์ลิทซ์ กรุงเทพฯ ร้านค้า
24 2 209, 210 ว่าง ร้านค้า
25 2 211 FAB HAIR RELATION ร้านค้า
26 2 211A VISIONGYM ร้านค้า
27 2 212, 213 บมจ.กสท.โทรคมนาคม ร้านค้า
28 2 214 WISE INCORPORATION ร้านค้า
29 2 215 เซนซ์คลีนิก ร้านค้า
30 2 216A BENJAMAS TAILOR ร้านค้า
31 2 216BC ไทยสมาย เดนทิส ร้านค้า
32 2 217 NAILS BY LAMUNA ร้านค้า
33 2 218, 219 บริษัท ยัสปาล จำกัด ร้านค้า
34 3 301 MY-SPA ร้านค้า
35 3 302 YOUU CLINIC ร้านค้า
36 3 303 ART 09 COLLECTION GALLERY ร้านค้า
37 3 304 K2 TAILORS (ISAO CO., LTD.) ร้านค้า
38 3 305,306 โวแน บิวตี้ ร้านค้า
39 3 307A บริษัท เนล อินเทนซีฟแคร์ จำกัด ร้านค้า
40 3 307B, 308 พิศิษฐ์ ร้านค้า
41 3 309, 310 SUKJAI LOUNGE (H.I.S TOURS) ร้านค้า
42 3 312 เกาหลี บาร์ บี. คิว. ร้านค้า
43 3 313 บริษัทเอเชีย เอทีเอ็ม จำกัด ร้านค้า
44 3 314 SKINTOPIA ร้านค้า
45 3 315 ญาริตา คลินิก ร้านค้า
46 3 316 JASMIN HAIR REMOVAL ร้านค้า
47 3 317 บริษัท ไมค์กี้ส์ ทีเอช จำกัด ร้านค้า
48 3 318A SPRING ร้านค้า
49 3 318B ออล อิน ทราเวล ร้านค้า
50 3 318C ASIAN LEADERS CAREER ร้านค้า
51 3 319 ลาเมอร์ ออริจินอลดีไซน์ ร้านค้า
52 3 320 STUDIO 404 ร้านค้า
53 3 321 J YOUNG CLINIC ร้านค้า
54 4 401-402 ARY SOONDAE ร้านค้า
55 4 403 THRONE OF GAMES CAFE ร้านค้า
56 4 404 โรงแรมระยองรีสอร์ทและสปา ร้านค้า
57 4 405 UMPIRE LEGAL ร้านค้า
58 4 406,407,408,409,410,411,412,413 ภัตตาคาร จัสมิน ร้านค้า
59 4 414 ชาบู ชาบู นางใน ร้านค้า
60 4 415A, 415B บริษัท แซทกูรู ทราเวล แอนด์ ทัวร์ แอนด์ ซิแวม เจเนอรัล เทรดดิ้ง จำกัด ร้านค้า
61 4 416, 417 ASAHI ALEX ASIA ร้านค้า
62 4 418 LIVELY (THAILAND) CO,. LTD ร้านค้า
63 4 419 NARAE BKK ร้านค้า
64 4 420 AGEG (THAILAND) CO., LTD. ร้านค้า
65 4 421 NEW U ร้านค้า
66 4 422 RSN & ASSOCIATES ร้านค้า
67 4 423 บริษัท คอนซอร์เทียม ยูเค จำกัด ร้านค้า
68 10 10-01, 10-02 บริษัทโปรแลงเกวจ จำกัด สำนักงาน
69 10 10-03 บริษัท เอฟ-ที คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาน
70 10 10-04 บริษัท โอโระ (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงาน
71 11 11-01 บริษัท เอช.ไอ.เอส ทัวรส์ จำกัด สำนักงาน
72 11 11-02,11-03 บริษัท เอเซีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ จำกัด สำนักงาน
73 11 11-04A บริษัท สยาม โทแบคโค่ แมชชีนส์ จำกัด สำนักงาน
74 11 11-04C บริษัท เอ็น เค เอส กรุงเทพ จำกัด สำนักงาน
75 12 12-01, 12-02, 12-03, 12-04 บริษัท เอช. ไอ . เอส ทัวร์ส์ จำกัด สำนักงาน
76 13 13-01, 13-02, 13-04 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 13 สำนักงาน
77 13 13-03 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาคลองเตย 1 สำนักงาน
78 14 14-01, 14-02 บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) สำนักงาน
79 14 14-03, 14-04A บริษัท ไทยแลงเกวจ สเตชั่น จำกัด สำนักงาน
80 14 14-04B บริษัท พีเอ็นพี เมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงาน
81 15 15-01, 15-03 บริษัท อาเซียอาร์นา บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงาน
82 15 15-02 บริษัท พาฟูมโค (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาน
83 15 15-04 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 13 สำนักงาน
84 16 16-01, 16-02 คลีนิกเวชกรรม เฉพาะทางสูตินรีเวช (IWC) สำนักงาน
85 16 16-03,16-04 บริษัท เอฟดีไอ บิซ แมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงาน
86 17 17-01, 17-02, บจ.ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) สนง.สาขาที่ 2 สำนักงาน
87 17 17-03 ยูนิตี้ไทย แลงเกวจ สำนักงาน
88 17 17-04 บริษัท พรีเมียร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สำนักงาน
89 18 18-01, 18.02 บริษัทคาร์ลสัน วากองลี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาน
90 18 18-03, 18-04 ยูนิตี้ไทย แลงเกวจ สำนักงาน
91 19 19-01 บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จก. สำนักงาน
92 19 19-02 เคโอพี เซอร์เฟสโปรดักส์ (เซอร์วิสเซส) พีทีอี ลิมิเต็ด สำนักงาน
93 19 19-03 บริษัท ไทย อีควิพเม้นต์ รีเสิร์ช จำกัด สำนักงาน
94 19 19-04 บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด สำนักงาน
95 20 20-01, 20-02, 20-03, 20-04 บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด สำนักงาน
96 21 21-01 บริษัท ไทย โร แทรเวล จำกัด สำนักงาน
97 21 21-01 บริษัท ทัวร์ชาลเลนเจอร์ จำกัด สำนักงาน
98 21 21-02, 21-04 บริษัท ฮานา เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงาน
99 21 21-03 บริษัท จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด สำนักงาน
100 22 22-01, 22-02, 22-03, 22-04 บริษัท จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด สำนักงาน
101 23 23-01, 23-02, 23-03, 23-04 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 13 สำนักงาน
102 24 24-01 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 13 สำนักงาน
103 24 24-02 บริษัท เวเลน เอ็คดูเคชั่น จำกัด สำนักงาน
104 24 24-03, 24-04 บริษัท เอสไฟว์ เอเชีย จำกัด สำนักงาน
105 25 25-01 บริษัท แอคครีทีพ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาน
106 25 25-02A บริษัท พี-สแควร์ สตูดิโด จำกัด สำนักงาน
107 25 25-02B บริษัท แม็กซ์ เพร็พ จำกัด สำนักงาน
108 25 25-03 ว่าง สำนักงาน
109 25 25-04 โรงเรียนกวดวิชานานาชาติพรอมท์ สำนักงาน
110 26 26-01,04 บริษัท เลียร์ คอร์ปอเรชั่น เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จำกัด สำนักงาน
111 26 26-02 บริษัท พีคิว เคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาน
112 26 26-03 บริษัท อีเอส เน็ตเวิร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงาน
113 27 27-01, 27-02,27-03,27-04 บริษัท ไทมส์ สแควร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงาน
114 27 27-01, 27-02,27-03,27-04 บริษัท ซี. ที.แลนด์ จำกัด สำนักงาน

 

อาคารไทมส์ สแควร์ 246 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110, Thailand
โทรศัพท์ : (662) 253-9333, (662) 229-5555 แฟกส์ : (662) 2539321 อีเมลล์ : sales@timessquare.co.th
 
หน้าแรก
พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ลูกค้าที่ใช้บริการ
ผู้บริหาร
การติดต่อ